Informace o publikaci

Deutsche und tschechische Aussprache im typologischen Vergleich

Název česky Srovnání německé a české výslovnosti z typologického hlediska
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Z hlediska typologie jazyků lze charakterizovat rozdíl mezi němčinou a češtinou jako rozdíl mezi jazykem analytickým a syntetickým. Gramatická stavba němčiny je určena charakterem německé výslovnosti, kde během historického vývoje silný přízvuk způsobil redukci všech slabik nepřízvučných, čímž velmi omezil počet možných různých koncových slabik. Na rozdíl od češtiny, kde k redukci nedošlo a všechny slabiky zůstaly plné.