Informace o publikaci

Mineral assemblages, comositional variation, and crystal structure of feruvitic tourmaline from a contaminated anatectic pegmatite at Mirošov near Strážek, Moldanubian Zone, Czech Republic

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Minerální asociace, změny ve složení a krystalová struktura feruvitického turmalínu z kontaminovaného pegmatitu z Mirošova u Strážku, moldanubikum, Česká republika
Autoři

GADAS Petr NOVÁK Milan CEMPÍREK Jan FILIP Jan VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela GROAT Lee VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Canadian Mineralogist
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova feruvite; schorl; EMPA; LA-ICP-MS; Mossbauer spectroscopy; powder and single crystal XRD; granitic pegmatite; contamination; Moldanubian Zone; Czech Republic
Popis Amphibole-bearing, simply zoned, anatectic pegmatite, up to 20 cm thick, cuts calc-silicate rocks at Mirogov, near Strazek, in the Moldanubian Zone of the Czech Republic. Common amphibole (K-rich magnesio-hornblende to ferro-hastingsite), plagioclase An(30-42) and titanite, along with accessory feruvitic tourmaline-Ca-rich schorl to Na-rich feruvite-are indicators of Ca and Fe-contamination from the host rock. Interstitial tourmaline from the outer unit (TU1) and tourmaline from graphic intergrowths with quartz in more evolved parts of the pegmatite (TU2) have similar chemical compositions (EMPA, LA-ICP-MS) with Ca = 0.37-0.58 apfu, Al = 4.77-5.77 apfu; TU1 has higher Mg/(Mg + Fe-tot) = 0.52-0.41 compared to TU2 (0.39-0.15). TU1 is enriched in Ti, V, Cr, Sr, and TU2 in Li and Zn, respectively. Late microscopic veinlets of Na,Al,Mg-enriched tourmaline (TU3)-Ca-rich dravite/schorl-replace both TU1 and TU2. A combination of EMPA, single crystal XRD data, and bond-valence optimization applied to the TU2 data yielded the formula (x)(Ca-0 Na-494(0.451)square(0.055)) (Y)(Mg-0 Al-422(0) 365Fe1.1432+Fe0.9523+Mn0 (029) Ti0.084Zn0.005) (Z)(Al5.106Fe0 3773+Mg0.518) (T)(Si5.879Al0.121O18) (BO3)(3) [(OH)(2.656)O1.286F0.058], which represents disordered Na,Fe3+-rich feruvite (to "oxy-feruvite"). Contaminated pegmatite from Mirogov and its Ca-rich tourmalines are similar to other simple pegmatites from the Moldanubian Zone which have been contaminated by Ca,Fe-rich host rocks. The chemical compositions of Ca-rich schorl to Na-rich feruvite from various geological environments are similar, showing only minor dominance of Ca over Na.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info