Informace o publikaci

Human and man side by side, woman trapped in a different reality: word associations in Czech

Logo poskytovatele
Autoři

WYROBKOVÁ Adriana GYGAX Pascal MACEK Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova symbolic asymmetry; gender categories; intergroup relations; agency-communion; social representations
Popis Hlavním cílem výzkumu byla verifikace symbolické asymetrie spontánních a sociálně sdílených reprezentací rodových kategorií v hodnotící dimenzi českého kulturního kontextu. 223 pregraduálních studentů (117 mužů a 106 žen, M = 20.5 let) bylo požádáno, aby volně asociovali na pojmy člověk, muž a žena (v náhodném pořadí) a každý z nich zhodnotili. Hypotézy: 1. Autoři očekávali větší překryv pojmů muž a člověk než mezi pojmy žena a člověk: a) z hlediska valence použitých pojmů; b) v dimenzi aktivita-souznění. 2. Očekávali celkově příznivější hodnocení pojmu žena než muž. 3. Očekávali také větší heterogenitu pojmu muž ve srovnání s pojmem žena, pokud jde o celkový počet různých slov asociovaných s těmito pojmy. Postupně byly provedeny dvě analýzy: celkové valence slov asociovaných s každým pojmem a analýza kategorií specificky zaměřená na hodnocení rozsahu, v němž se odpovědi na pojmy vztahovaly k dimenzi sebeprosazení vs. vztahovost. V první analýze jednorozměrnou ANOVA byly předložené pojmy (člověk vs. muž vs. žena) a pohlaví účastníků (žena vs. muž) považovány za proměnné rozlišující mezi účastníky. V druhé analýze pomocí smíšené ANOVA byly počet asociovaných slov vztahujících se k předloženému pojmu (člověk vs. muž vs. žena) a pohlaví účastníků (žena vs. muž) považovány za proměnné rozlišující mezi účastníky a atributy (aktivita vs. vztahovost) za vnitřní proměnné účastníků. Všechny hypotézy byly podpořeny daty. Výsledky svědčí o tom, že čeští mluvčí spontánně považují muže za rod vyšší úrovně. Globálněji studie podporuje myšlenku rodové symbolické asymetrie: rodové kategorie se neliší jenom ve svém obsahu, statutu nebo síle, ale také ve své hierarchické kognitivní organizaci. Maskulinitě je připisována symbolická nadřazenost nad feminitou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info