Informace o publikaci

Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine

Logo poskytovatele
Název česky Neviditelné lékařky a zjevná feminita: konference české reprodukční medicíny
Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/invisible-lady-doctors-and-bald-femininity-professional-conference-czech-reproductive
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova lékařská profese; gender; stereotypy; genderovaná inzerce; pozdně moderní medicína
Popis Článek analyzuje vizuální reprezentace feminity a žen na každoroční konferenci České gynekologicko-porodnické společnosti. Analýza odhaluje, že ženy a jejich těla jsou v tomto profesionálním prostředí primárně předměty konzumu a komerčních strategií. Analyzovaná data představují jednak konferenční programy a příručky s abstrakty z let 2006 - 2014, jednak terénní poznámky a fotodokumentaci z účasti na konferencích v letech 2012 a 2014. Lékařská specializace gynekologie a porodnictví zachází pochopitelně s ženskými těly jako s předměty své expertízy, přesto poselství zachycené v prostředí specializované profesní konference by mělo odrážet atmosféru kultivace a šíření posledních poznatků na tomto poli mezi praktikující lékaře a lékařky, kteří především jsou (genderově nespecifikovanými) experty v profesi. Reklamy na produkty všudypřítomné v konferenčních materiálech i prostorách, které cílí na ženy jako konzumentky nabízených produktů, a zejména je jako objekty zobrazují, spíše reprodukují stereotypní podoby genderově „adekvátních” duálních sfér a komplikují profesní vztahy mezi ženami a muži v oboru. Vizuální perspektiva použitá na konkrétní prostředí, jinak rámované jako profesní a expertní, tak poukázala na specifický genderový bias, odchylku, která nám pomůže porozumět specifickým genderovým vztahům v medicíně, jež se podílejí na reprodukci jejího obrazu jako profesního světa mužů. Analyzovaná konference zneviditelňuje ženy profesionálky, ale ženské tělo jako objekt komerce zůstává velmi specifickým atributem zjevného ženství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info