Informace o publikaci

Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka TRNKOVÁ Kateřina LAZAROVÁ Bohumíra POL Milan

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V tomto příspěvku popisujeme, jak v průběhu pedagogického procesu pracuje vedení školy a učitelé běžných základních škol s diverzitou žáků, přičemž se zaměřujeme na oblast výuky a sociálních vztahů mezi žáky. Příspěvek vychází z dat vícečetné případové studie škol, které se explicitně nehlásí ke konceptu inkluzivního vzdělávání. Základními zdroji dat byly hloubkové rozhovory s vedením školy (ředitelem, zástupci ředitele, případně dalšími členy vedení školy), učiteli prvního i druhého stupně školy, vychovatelkami a asistenty pedagoga. Pracujeme také s výsledky analýz dokumentů školy a dotazníkových šetření adresovaných celému pedagogickému sboru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info