Informace o publikaci

Antropometrické charakteristiky české populace

Logo poskytovatele
Autoři

GRASGRUBER Pavel SEDLÁČEK Jaromír MICHÁLEK Josef

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova anthropometry; secular trend; body height; sitting height; arm span
Popis Antropologický výzkum v této studii byl realizován v rámci projektu „Pohybová aktivita v České republice“. Vzorek zahrnoval 449 mužů a 565 žen a byl rozdělen do 6 věkových kategorií (od 18-29 let do 70 a více let). Průměrná mužská výška vypočtená z průměrů všech 6 kategorií činila 177,4 cm, s relativní délkou trupu 52,41 % a relativním rozpětím paží 101,60 %. Stejné hodnoty u žen byly 165,1 cm, 53,15 % a 99,90 %. Nejmladší věková kategorie mužů (n = 142) dosáhla průměrné výšky 181,0 cm (medián 180,7 cm), relativní délky trupu 52,63 % a relativního rozpětí paží 101,46 %. Ve stejné věkové kategorii žen (n = 137) byly tyto hodnoty 168,8 cm (168,8 cm), 53,38 % a 99,23 %. Českou populaci měřenou v této studii lze považovat v globálním kontextu za mimořádně vysokou, s relativně krátkými končetinami ve srovnání s jinými evropskými národy. Tyto charakteristiky byly patrné u většiny věkových skupin, a to u mužů i u žen. U obou pohlaví může být vypozorován trend k nižším hodnotám relativní délky trupu a vyšším hodnotám relativního rozpětí paží se stoupajícím věkem. To lze přičíst na vrub poklesu délky trupu během stárnutí. Výsledky ukazují, že sekulární trend tělesné výšky v České republice stále pokračuje (ze 180,2 cm a 167,3 cm u 18letých mužů a žen měřených v průběhu 6. celostátního antropologického průzkumu v roce 2001), i když jejich vypovídací hodnota je omezena vzhledem k malé velikosti vzorků. Pouze dvě nejmladší věkové kategorie mužů a tří nejmladší věkové kategorie žen zahrnovaly více než 100 osob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info