Informace o publikaci

Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody

Autoři

BAKOŠOVÁ Barbora PAŘÍZKOVÁ Kateřina STIBRAL Karel

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Tato publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami environmentální estetiky, směru, jenž v druhé polovině 20. století obrátil pozornost estetické teorie k přírodě a jiným typům prostředí. První polovina knihy se zaměřuje na vymezení estetiky přírody vůči do té doby převažující estetice umění. Dále představí a kriticky zhodnotí dva hlavní proudy environmentální estetiky – kognitivistický a nekognitivistický. Druhá část se hlouběji ponoří do konstitutivních problémů tohoto směru k otázkám, co to vlastně environment je, jakým způsobem ho oceňovat a v čem ono estetické oceňování nebo estetická zkušenost vlastně spočívá. V apendixu pak uvedeme estetické koncepce soudobých přírodovědců a některá z témat environmentální estetiky v kontextu hodnocení krajinného rázu v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info