Informace o publikaci

Ochrana před hlukem v přírodě a udržitelnost kvality života

Autoři

DUDOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae. Iuridica
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Obor Právní vědy
Klíčová slova Noise protection;noise polution;quality of life;quite areas in open country;acoustic smog
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zaměřuje na problematiku, která dosud není uspokojivě a právně relevantně v podmínkách ČR řešena. Evropské právo stanoví rámcové předpoklady, a zároveň i povinnosti členských zemí ke stanovení tichých oblastí v přírodě a ve volné krajině. Do právní úpravy ČR sice byla implementována příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, avšak dosud zcela absentují právní nástroje ke splnění povinnosti dle této směrnice na vytváření a ochranu tichých oblastí v přírodě. Smyslem příspěvku je proto otevřít některé související problémové okruhy a pokusit se najít odpověď na otázku, proč ke splnění této povinnosti dosud nedošlo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info