Informace o publikaci

Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine

Autoři

POŘÍZKOVÁ Kateřina BLAHUŠ Marek

Druh Článek ve sborníku
Konference Latinitas Medica
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
www https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/536
Obor Jazykověda
Klíčová slova Latin authentic clinical diagnoses; corpus lingustics; Sketch Engine
Popis Asi každý učitel lékařské latiny se potýká s nedostatkem zdrojových dokumentů, které by odrážely reálný stav použití latiny v klinickém prostředí, jelikož možnosti zpřístupnění autentické lékařské dokumentace vzhledem k ochraně osobních údajů pacientů i lékařů jsou velmi omezené. Ve spolupráci s fakultními nemocnicemi v Praze a v Brně vzniká korpus autentických klinických diagnóz, které jsou excerpovány z elektronických chorobopisů vybraných klinik (u nichž je předpokládáno frekventované využití latiny pro zápis hospitalizačních a operačních diagnóz, tj. chirurgie, traumatologie, dále i gynekologie-porodnictví, ORL atd.). Ve svém příspěvku autoři demonstrují, jak lze využít nástroje korpusové lingvistiky (morfologický analyzátor Morpheus a korpusový manažer Sketch Engine) pro potřeby učitele lékařské latiny při tvorbě výukových materiálů, resp. testů. Jde zejména o možnosti vyhledávání typických kolokací a o přehled z hlediska frekvence jednotlivých termínů nebo jeho komponentů (např. předložkové vazby).
Související projekty: