Informace o publikaci

Místo Fundova „kvalitativního pozitivismu“ v českém pozitivistickém myšlení

Autoři

PAVLINCOVÁ Helena

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie vznikla u příležitosti významného životního jubilea Otakara A. Fundy, který charakterizuje své filosofické stanovisko jako kvalitativní pozitivismus či kritický racionalismus a přihlašuje se tak k pozitivistické tradici v české novodobé filosofii. S ohledem na tuto tradici si autorka všímá role Masaryka při pronikání pozitivismu do české filosofie, jež se neobešlo bez kritického napětí mezi scientismem a humanismem. Pozornost pak věnuje hlavnímu představiteli pozitivismu Františku Krejčímu, který svou vědeckou filosofií, odmítající metafyzické výpovědi o transcendentnu, chtěl uspokojit rozum i srdce člověka a vybudovat na přirozeném základě autonomní morálku. Specifičnost Fundovy koncepce kvalitativního pozitivismu a ateistického humanismu vynikne zejména porovnáním s nábožensko-etickou koncepcí Masaryka a humanistickou koncepcí Krejčího.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info