Informace o publikaci

Environmentální výchova. Cesty a křižovatky

Autoři

ČINČERA Jan

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace shrnuje nejdůležitější proudy environmentální výchovy. V úvodní části kategorizuje jednotlivé přístupy podle významu, který asociují s pojmem „životní prostředí“. V další části jsou přiblíženy a diskutovány směry, které kladou důraz na poznávání, formování vztahu a pomoc přírodě, jako je vzdělávání o přírodě, badatelsky orientovaná výuka, výchova k ochraně přírody a další. Následující část se soustředí na proudy zaměřující se na „místo“, jako je místně zakotvené učení a interpretace. Třetí část představuje široké spektrum proudů, které spojují životní prostředí s problémy a konflikty, jako je například model pro výzkum a řešení konfliktů. Poslední kapitola se věnuje alternativnějším proudům, prosazujícím hlubší transformaci osobnosti studentů, či školního prostředí, jako je například ekopedagogika či vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info