Informace o publikaci

Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic

Název česky Faktory ovlivňující přijetí e-learningu učiteli v České republice
Autoři

HRTOŇOVÁ Nina KOHOUT Jiří ROHLÍKOVÁ Lucie ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Computers in Human Behavior
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214005974
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.018
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova e-learning; acceptance; teacher; teacher training
Popis Cílem této studie bylo prozkoumat, jaké faktory mají vliv na přijetí e-learningového kurzu učiteli základních a středních škol v prostředí transformujícího se školství v České republice. Do výzkumného šetření bylo zapojeno 228 učitelů z 68 různých základních a středních škol z Jihomoravského regionu v České republice. Tito učitelé se účastnili některého z 16 různých e-learningových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve vzdělávání. Všechny kurzy o očekávané časové náročnosti 42 hodin a době trvání 4-6 týdnů byly sestaveny zkušenými odborníky a realizovány jako asynchronní on-line kurzy v prostředí LMS Moodle. Bylo zjištěno, že zásadní vliv na přijetí e-learningového kurzu má dobrovolnost účasti učitele v něm a pozitivní očekávání před jeho zahájením. Důležitou roli hraje rovněž samostatné zvládnutí kurzu a hodnocení jeho různých aspektů. Naopak se ukazuje, že statisticky významný vliv nemají předchozí zkušenosti s e-learningem a individuální návyky účastníků v oblasti vypracovávání dobrovolných úkolů a poznámek, účasti v diskusích během kurzu či časového rozložení jeho plnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info