Informace o publikaci

Guide My W@y!: inspirace pro vzdělávání vysokoškolských poradců

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka ŠŤASTNÝ Martin

Rok publikování 2015
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je uveden základní charakteristikou nově vznikajícího konceptu vzdělávání pro kariérové poradce, který bude výstupem projektu s názvem An European Guidance Counselling Concept for International Youth Mobility: Guide My W@y podporovaného v letech 2014-2016 z programu Erasmus+. Jádrem sdělení jsou dílčí výsledky tzv. Delphi dotazníku, který představuje jedno ze základních východisek pro tvorbu uvedeného konceptu. Delphi dotazník probíhal v lednu 2015 ve všech čtyřech zúčastněných zemích projektu (ČR, Německo, Polsko, Španělsko) a v textu je věnována pozornost dvěma tématům/modulům, za jejichž vznik jsou v projektu zodpovědní partneři z ČR (ÚPV FF MU). Konkrétně jsou v textu sumarizovány odpovědi na otázky, jak často se respondenti ve své každodenní praxi setkávají s řešením interkulturních problémů spojených s mobilitou mladých, jak často podporují mladé při zprostředkování studijních i pracovních pobytů a stáží a jakou důležitost těmto dvěma oblastem připisují ve své každodenní praxi. Protože oblast podpory mezinárodní mobility studentů či mladých akademických pracovníků není prioritním tématem dalšího vzdělávání vysokoškolských poradců v České republice, domníváme se, že by tento koncept mohl být zajímavou inspirací pro inovaci dalšího vzdělávání kariérových poradců na vysokých školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info