Informace o publikaci

Dotazník kvality života seniorů OPQOL-35 (česká verze)

Autoři

MAREŠ Jiří CÍGLER Hynek

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Dotazník OPQOL-35 (Older People´s Quality of Life Questionnaire.) vznikl ve Velké Británii a jeho autorkou je Ann Bowlingová z University College London v Londýně. Dotazník vychází z předpokladu, že kvalita života je multidimenzionální pojem a v originální verzi umožňuje hodnotit kvalitu života pomocí osmi proměnných. Se souhlasem autorky originální verze byl dotazník přeložen do češtiny. Dotazník byl ověřen na souboru 482 respondentů. Celkem 212 respondentů (44,0 %) bylo ve věku 60– 69 let, 165 (34,2 %) ve věku 70–79 let a 104 (21,6 %) bylo starší než 80 let. Faktorová analýza identifikovala u české verze sedm faktorů: 1. zdraví, samostatnost, činorodost seniora, 2. finanční situace seniora, 3. rodina a bezpečné zázemí, 4. osamění seniora, 5. spokojenost se životem, 6. pozitivní přístup k životu, 7. úloha víry a náboženství v životě seniora. Česká verze má uspokojivou validitu (Cronbachovo alfa 0,726-0,905) i validitu. Tato delší verze je vhodná pro výzkumné účely. Pro rutinní použití v praxi jsme připravili zkrácenou verzi, kterou nyní ověřujeme.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info