Informace o publikaci

Inovace poradenských služeb Kariérního a poradenského centra MU

Autoři

HLOUŠKOVÁ Lenka FERDANOVÁ Jitka KARMAZÍNOVÁ Šárka VESELÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek si klade za cíl nastavit priority v inovacích poradenských služeb Kariérního a poradenského centra MU. Je uveden charakteristikou a SWOT analýzou stávající nabídky služeb Kariérního a poradenského centra MU. Následně budou představeny dílčí výstupy z kvalitativního výzkumného šetření potřeb vysokoškoláků provedeného mezi studenty Masarykovy univerzity, kteří využili služeb Kariérního nebo poradenského centra MU. Protože poradenské služby by měly reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny, budeme věnovat pozornost dvěma typům potřeb, které jsme identifikovaly z výpovědí našich respondentů. Jedná se o potřeby nevyjadřované a vyjadřované a vznikají v různých obdobích studia na vysoké škole. Nevyjadřované potřeby vznikají na začátku studia, kdy studenti po nástupu na MU pociťují nedostatky (jako problém s orientací ve studiu, timemanagementem), či naopak nadbytky (příliš volného času, svoboda). Vyjadřované potřeby vznikají v průběhu studia, kdy si studenti uvědomují své nedostatky, které vyjadřují ve formě přání a očekávání (tj. implicitně vyjadřovaná potřeba), explicitně vyjadřují potřebu využití služeb (tj. explicitně vyjádřená potřeba), a nebo na základě svých plánů do budoucna (tj. potenciální potřeba). Popisem nevyjadřovaných a vyjadřovaných potřeb vymezíme prostor pro inovace, kde představíme konkrétní nápady a podněty studentů – respondentů k inovaci stávajících poradenských služeb Kariérního a poradenského centra MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info