Informace o publikaci

Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic

Název česky Molekulární inventarizace biodiverzity ichtyofauny České republiky
Autoři

MENDEL Jan PAPOUŠEK Ivo MAREŠOVÁ Eva HALAČKA Karel VETEŠNÍK Lukáš ŠANDA Radek STIERANDOVÁ Soňa

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Citace
Přiložené soubory
Popis V roce 2003 vznikl projekt na zmapování a ochranu biodiverzity využívající novou taxonomickou metodu „DNA barkoding“. Metoda založená na sekvenci mitochondriálního markeru první podjednotky cytochrom c oxidázy (COI) prokázala vysokou užitečnost při inventarizaci biodiverzity sladkovodních ryb ČR. Také byl použit jaderný marker prvního intronu S7 ribosomálního proteinu (RP1), aby bylo možné identifikovat případné hybridy. Bylo analyzováno 67 ze 72 druhů, tj. 93,1 % české ichtyofauny. Odběr vzorků byl proveden na 106 lokalitách na základě třístupňového systému. Vysoká haplotypová variabilita byla odhalena pro druh Barbatula barbatula, 27 jedinců/13 haplotypů a Phoxinus phoxinus, 25 jedinců / 10 haplotypů. Pro P. phoxinus byly pozorovány dvě linie; jedna zahrnovala jedince z řek spadajících do úmoří Severního a Černého moře, druhá jedince z Bečvy a řek úmoří Baltu. V případě Squalius cephalus byly mezi 27 jedinci pozorovány čtyři haplotypy a vnitrodruhovou variabilitou 5,25 %, což by mohlo znamenat existenci samostatného druhu. Také byly odhaleny dva druhy úhořů, jeden původní druh a druhý přivlečený z Ameriky. Získané informace přispějí k lepšímu monitorování systému NATURA 2000 a jako součást databáze Barcode of Life přispějí ke komplexnímu chápání a porozumění celosvětové biodiverzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info