Informace o publikaci

Využití QR kódu ve výuce geografie

Autoři

SVOBODOVÁ Hana HOFMANN Eduard KEJÍKOVÁ Ivona DURNA Radek DUBOVÝ Arnošt

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Do výuky geografie neustále pronikají nové technologie, které je nezbytné ve výuce využívat, aby současná geografie neztrácela kontakt s žáky, kteří tyto technologie používají v běžném životě. To klade vysoké nároky nejen na techniku, ale také na znalosti a dovednosti učitele tyto technologie využívat ve výuce. Jak ukazují některé studie, je chytrý mobilní telefon nebo tablet s vhodně využitými aplikacemi velmi silným výukovým nástrojem a měl by být zahrnut do výuky na všech stupních škol. Článek si klade za cíl představit možnost využití tabletu či chytrého mobilního telefonu ve výuce geografie, konkrétně v terénní výuce podle dánského konceptu BOYD (bring your own device). Konkrétně bude představena možnost využití QR kódu při realizaci terénní výuky. Na katedře geografie PdF MU byla připravena terénní výuka ve městě Brně, která měla formou soutěže s QR kódy seznámit studenty nižších ročníků s prostředím a dopravní obslužností města, zahrnout do výuky pohyb a rovněž ukázat možnosti využití moderních technologií – chytrého mobilního telefonu – ve výuce (GPS tracker, čtečka QR kódu, kompas, fotoaparátu a další aplikace, které má téměř každý student ve svém mobilním telefonu). Příspěvek detailně popisuje jednotlivé fáze této formy terénní výuky včetně zpětné vazby studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info