Informace o publikaci

Genetic characterisation and comparison of top and bottom fermenting brewing yeast strains used in the Czech Republic (poster)

Název česky Genetická charakteristika a porovnání spodně a svrchně kvasících pivovarských kmenů používaných v České republice (poster)
Autoři

KOPECKÁ Jana NĚMEC Miroslav MATOULKOVÁ Dagmar

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Skupina kvasinek (3 typové a 37 pivovarských) byla charakterizována pomocí PCR-RFLP, RAPD genomové DNA, PCR-RFLP mitochondriální DNA a karyotypizace. Kmeny byly typovatelné všemi použitými metodami, ačkoli některé metody nedokázaly rozlišit mezi druhy S. pastorianus a S. bayanus. Dobré odlišení kvasinek na úroveň druhu bylo dosaženo metodou PCR-RFLP genu HIS4. Numerická analýza získaných RAPD-fingerprintů a karyotypů ukázalo druhově specifické rozřazení korespondující s technologickými vlastnostmi kmenů. Taxonomické zařazení a částený hybridní charakter kmenů byl ověřen multiplexní PCR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info