Informace o publikaci

Dealing with students´ diversity in the context of inclusion

Název česky Zacházení s diverzitou žáků v kontextu inkluze
Autoři

TRNKOVÁ Kateřina POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis . Inkluze se více či méně stává realitou školního vzdělávání, ale cesta, kterou směrem k ní jednotlivé školy v ČR urazily, je různá, podobně jako tomu je uvnitř jiných národních vzdělávacích systémů (srov. např. Armstrong & Spandagou, 2010). Základním principem symbolizujícím inkluzivní vzdělávání je práce s diverzitou žáků a to s cílem zhodnocení diverzity ve smyslu obohacení dalších aktérů školy. V tomto příspěvku se chceme věnovat tomu, jak v průběhu pedagogického procesu pracuje vedení školy a učitelé běžných základních škol s diverzitou žáků. Zaměříme se na dvě základní úrovně práce s diverzitou. První je práce s diverzitou žáků na úrovni celé školy, kde nám jde o postihnutí strategií týkající se společných podmínek a cílů vzdělávání, druhou je pak rovina individuální, zohledňující specifika jednotlivých žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info