Informace o publikaci

Vliv etanolu na konstitutivně aktivní složku draslíkového proudu citlivého na acetylcholin je srovnatelný u různých živočišných druhů

Autoři

BÉBAROVÁ Markéta MATEJOVIČ Peter HOŘÁKOVÁ Zuzana HOŠEK Jan PÁSEK Michal ŠIMURDOVÁ Milena ŠIMURDA Jiří

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod. Je známo, že konzumace alkoholu může vést ke změnám elektrokardiografických parametrů, arytmiím a dokonce až k náhlé srdeční smrti. Při vzniku mnoha typů arytmií hrají významnou roli srdeční inward rectifier draslíkové proudy. Vliv etanolu na tyto proudy, zejména na proud citlivý na acetylcholin IK(Ach), byl doposud studován nedostatečně, nikdy přímo na srdečních buňkách. Proto jsme se v naší studii zaměřili na analýzu změn konstitutivně aktivní složky IK(Ach) pod vlivem etanolu v klinicky relevantních koncentracích mezi 2 až 80 mM (~0,09 - 3,7‰). Metodika. Experimenty byly provedeny při teplotě 23 ± 1 st.C na enzymaticky izolovaných síňových srdečních buňkách potkana a morčete a na lidských Kir3.1/3.4 kanálech (?strukturní podklad srdečních IK(Ach) kanálů) exprimovaných na Chinese hamster ovary (CHO) buňkách. Výsledky. Konstitutivně aktivní složka IK(Ach) síňových srdečních buněk potkana byla signifikantně navýšena ve všech aplikovaných koncentracích etanolu, např. účinkem 20 mM etanolu z -0,66 ± 0,12 pA/pF v kontrole na -1,19 ± 0,20 pA/pF (o 102,5%; n = 10). Srovnatelná reakce na aplikaci 20 mM etanolu byla patrná u síňových srdečních buněk morčete (z -0,46 ± 0,11 pA/pF v kontrole na -0,78 ± 0,20 pA/pF, navýšení o 70,4%, n = 4) i u lidských Kir3.1/3.4 kanálů (navýšení o 91,3%; n = 5; ve všech případech P větší než 0,05). I změny trvání akčního napětí způsobené vlivem 20 mM etanolu na konstitutivně aktivní složku IK(Ach) byly analogické u síňových srdečních buněk potkana a morčete. Závěr. Etanol signifikantně navyšoval proud IK(Ach) kanály síňových srdečních buněk potkana a morčete i lidskými Kir3.1/3.4 kanály, přičemž účinek etanolu byl u těchto různých živočišných druhů srovnatelný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info