Informace o publikaci

Silicite daggers from the territories of the Czech Republic and Slovakia (a preliminary study)

Název česky Silicitové dýky z území České republiky a Slovenska (předběžná studie)
Autoři

PŘICHYSTAL Antonín ŠEBELA Lubomír

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na konci eneolitu a počátkem doby bronzové se na území bývalého Československa objevují silicitové (pazourkové) dýky. Jsou považovány za importy ze severu, protože chybí doklady o jejich lokální rpodukci. V České republice jsme zjistili 88 dýk (42 kusů v Čechách, 45 kusů na Moravě, 1 kus v českém Slezsku), kdežto na Slovensku jen 5. Z hlediska použitých surovin převažují silicity (pazourky) severské provenience, ať již pocházejí z glacigenních sedimentů nebo až z primárních výchozů na pobřeží Baltského moře a Skandinávie. Pouze dvě dýky by mohly být zhotoveny z domácích surovin (Morava). V kolekci z Čech jsme ale nalezli vedle severského pazourku také čokoládový silicit ze středního Polska, rohovcovou brekcii a křídový spongolit. Tři dýky byly vyštípány z bavorského deskovitého rohovce a jedna dýka patrně z bavorského rohovce typu Flintsbach, což představuje zcela nové zjištění. Většina dýk dokládá velmi pravděpodobně kontakty s výrobními centry v oblasti glacigenních sedimentů na sever od studovaných území, v některých případech nelze vyloučit až s dílnami v Pobaltí nebo v Dánsku, méně v Bavorsku nebo ve středním Polsku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info