Informace o publikaci

Informační vzdělávání pro učitele

Logo poskytovatele
Autoři

ČERNÝ Michal CHYTKOVÁ Dagmar MAZÁČOVÁ Pavlína ŠIMKOVÁ Gabriela

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systematické pojetí problematiky informační gramotnosti a především východiska modelu informační gramotnosti, který představuje pramen a vrchol veškerého intelektuálního počínání v této oblasti. Autoři publikace zde presentují a systematicky analyzují Přechodový model informační gramotnosti a snaží se o jeho zakotvení v širších souvislostech jak pedagogických, tak také filosofických či sociologických. Model je složen ze sedmi oblastí – definování problému, informační vyhledávání, analýza informací, organisace informací, komunikace, tvorba znalostí a dokumentů. K nim je přiřazena vrstva informačního sebeřízení. Ta zahrnuje témata bezpečnosti, etiky či informační hygieny, tedy to, co bychom mohli označit za osobní informační management. Specifikum modelu spočívá nejen v přítomnosti informačního sebeřízení, ale také v pečlivé analýze všech možných přechodů. Oproti ostatním modelům tak nenabízí jen cyklický nebo naopak fragmentární pojetí práce s informacemi, ale usiluje o zdravý kompromisně pojatý model vycházející z pečlivé analýzy informačního chování. Druhá část pak ukazuje možnou implementaci jednotlivých témat do prostředí rozvoje informační gramotnosti pedagogů.Publikace tak kombinuje praktický a teoretický přístup ke vzdělávání pedagogů v oblasti informační gramotnosti a snaží se vytvořit určitý etalon toho, co by mělo být v minimální kompetenční výbavě pedagoga ve 21. století. Kniha je tak prvním pokusem o určitou kodifikaci problematiky a představuje základní odrazový můstek pro vzdělávání pedagogů v této oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info