Informace o publikaci

Community from the perspective of intergenerational learning

Logo poskytovatele
Název česky Komunita v perspektivě mezigeneračního učení
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Navrhovaný příspěvek je jedním z výstupů čtyřletého projektu "Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích", který je zaměřen kromě učení na pracovišti a ve školním prostředí také na mezigenerační učení v prostředí komunit. Ústředním teoretickým východiskem je pro nás koncept mezigeneračního učení, tedy "postup, který si klade za cíl přivést lidi dohromady cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a mohou přispět k budování soudržnosti komunit" (Fischer, 2008, s. 8). Empirická část příspěvku staví na výsledcích předchozí kvalitativní výzkumné fáze projektu. Jejím cílem je verifikovat a kvantifikovat výsledky zmíněného kvalitativního šetření a charakterizovat zjištěné jevy co do četnosti, intenzity a jejich hodnocení aktéry. V rámci navrhovaného příspěvku si klademe následující výzkumné otázky: a. Jaká je četnost situací mezigeneračního učení ve sledovaných komunitách? b. Jaká je intenzita procesů mezigeneračního učení ve sledovaných komunitách? c. Jaké podmínky pro mezigenerační učení jsou nastaveny?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info