Informace o publikaci

Směrnice BRRD

Autoři

JANOVEC Michal

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato kapitola pojednává o nové směrnici EU, která je jedním z projevů preventivních snah EU o předcházení budoucím ekonomickým krizím. Velmi aktuálně již započaly činnosti k vytvoření Bankovní unie, což je velmi ambiciózní projekt EU, jehož cílem je jednoznačná podpora jednotného trhu v rámci EU. Není však jednotného trhu bez stabilních institucí na něm působících a právě pro tyto instituce, v případě, že se ocitnou v hospodářských problémech, byl zřízen druhý pilíř Bankovní unie – single resolution mechanism, jehož zásadním předpisem je právě směrnice BRRD
Související projekty: