Informace o publikaci

Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu

Autoři

JANOVEC Michal ZRŮST Lukáš

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2015 (sborník z konference)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Sborník z konference COFOLA 2015
Obor Právní vědy
Klíčová slova Financial institutions; financial market; insolvency; liquidation; Czech Nation Bank
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na subjekty – instituce finančního trhu zejména z pohledu jejich zrušení a zániku. Instituce finančního trhu, jsou subjekty specifické, ať už co do jejich vzniku (licence, povolení k činnosti, které uděluje ČNB v rámci správního řízení), tak také do jejich zániku. Pří úpadku těchto institucí nelze použít obecných ustanovení insolvenční zákon dokud jsou nositeli povolení či licence od ČNB a z tohoto důvodu činnost těchto institucí končí vstupem do likvidace anebo v rámci insolvenčního řízení avšak až po zániku licence/povolení k činnosti a to ve speciálním režimu. Ve všech stádiích fungování, likvidace i úpadku hraje velmi výraznou a specifickou roli právě ČNB jakožto orgán veřejné moci. Cílem příspěvku je zejména poukázat na zvláštní postavení finančních institucí mimo jiné i s odpovědí na otázku naložit s režimem likvidace v případě, že je současně podán insolvenční návrh, neboť taková situace je možná a jedná se o jistou kolizi obou institutů ukončení činnosti institucí finančních trhů. Dále se také příspěvek bude zabývat otázkami daňovými v rámci tohoto procesu.
Související projekty: