Informace o publikaci

Intraindividuální závislost mezi výkonem v hodu kladivem a úrovní obecných a speciálních silových schopností u vrcholové kladivářky

Autoři

KRÁLOVÁ Tereza VANDERKA Marián CACEK Jan

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference ATLETIKA 2015
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kniznica/elektronicke_publikacie/zborniky/SBORNIK_ATLETIKA_2015.pdf#page=98
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova hammer throw;correlation;general strength;special strength
Popis Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění míry korelace mezi soutěžním výkonem v hodu kladivem 4 kg a obecnými a speciálními tréninkovými testy u kladivářky T.K., jejíž výkonnost se pohybuje okolo 70 m. Mezi vybrané testy jsme zařadili hod kladivem 3 kg a 5 kg, dále trh, přemístění a dřep, hod koulí obouruč vzad 4 kg a skok do dálky z místa. Hodnoty vybraných testů jsme zjistili z tréninkových deníků kladivářky T.K. od roku 2009 do roku 2015. Poté jsme provedli statistickou analýzu v programu STATISTICA 12 a zapsali výsledné korelace. Zjištěné korelace jsme porovnali navzájem, kdy nejvyšší hodnoty měly testy: hod kladivem o váze 3 kg (r= 0,981, p<0,05), hod kladivem o váze 5kg (r=0,968, p<0,05) a trh (r=0,967, p<0,05). Dále jsme hodnoty korelací porovnali s hodnotami korelace uváděné Bondarchukem, který tvrdí, že u mužů s výkonností nad 70 m klesají hodnoty korelace především u obecných silových testů jako je trh, přemístění a dřep, oproti hodnotám korelace hodů kladivy těžšími i lehčími než je závodní hmotnost kladiva (Bingisser, 2010, p.27). Z porovnání námi vypočtených hodnot korelací a korelací uváděných Bondarchukem usuzujeme, že kladivářkám bude klesat hodnota korelace s obecnými silovými cviky na vyšší výkonnostní hranici než mužům. Hlavní rozdíly mezi testovými výkony kladivářky T.K. a dalšími světovými kladivářkami byly především v tělesné hmotnosti a ve výkonu v dřepu. V hodu koulí obouruč vzad byla kladivářka T.K. mezi světovými kladivářkami nejlepší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info