Informace o publikaci

Bryophytes associated with two tree species and different stages of decay in a natural fir-beech mixed forest in the Czech Republic.

Název česky Mechorosty tlejícího dřeva a jejich vztah ke druhu stromu a stádiu rozkladu v přirozeném jedlobukovém lese v České Republice.
Autoři

TÁBORSKÁ Markéta PŘÍVĚTIVÝ Tomáš VRŠKA Tomáš ODÓR Péter

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.preslia.cz/P154Taborska.pdf
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Abies alba; bryophytes; conservation; dead wood; decay stage; Fagus sylvatica; species diversity
Přiložené soubory
Popis V předložené práci se věnujeme druhové bohatosti a složení společenstev epixylických mechorostů ve vztahu k druhu dřeviny a stádiu rozkladu padlých kmenů. Data pro tuto studii pochází z 57 kmenů jedle bělokoré (Abies alba) a buku lesního (Fagus sylvatica) z přirozeného jedlobukového smíšeného lesa národní přírodní rezervace Salajka (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Na studovaném substrátu bylo nalezeno 68 druhů mechorostů. Na dřevě buků rostlo celkově více druhů mechorostů než na dřevě jedlí. Z pohledu jednotlivých kmenů byly však počty druhů podobné, heterogenita mechorostů na kmenech buků je tudíž vyšší než na kmenech jedlí. To je dáno především větší rozmanitostí epifytických druhů v počátečních stádiích rozkladu, kdy kmeny buků poskytují mechorostům různorodější podmínky a více mikrostanovišť. Pro jedle je naopak typická vyšší diverzita v pokročilých stádiích rozkladu, reprezentovaná především epixylickými specialisty, rostoucími na velmi kyselém a trvale vlhkém substrátu. Celkový počet druhů této skupiny je ale nižší. Nejvyšší diverzitou mechorostů se vyznačoval střední stupeň stádia rozkladu, a to jak z pohledu celého studovaného porostu, tak z pohledu jednotlivých kmenů. Střední stádium rozkladu tvoří přechod mezi počátkem a koncem tohoto procesu a proto se v něm potkávají druhy všech stádií a jejich celkový počet je tedy relativně vysoký. Druhová složení společenstev mechorostů na studovaných dřevinách se vzájemně průkazně lišila dvěma jasně vymezenými skupinami indikačních druhů. Na druhou stranu jednotlivá stádia rozkladu nebyla z pohledu indikačních druhů příliš rozdílná. Studované druhy dřevin i jednotlivá stádia rozkladu se také průkazně lišily z hlediska pH povrchu stromu, které ovlivňuje strukturu společenstev mechorostů na tlejících kmenech. Lze tedy říci, že druh stromu i stádium rozkladu mají vliv na druhovou bohatost i složení těchto společenstev a jejich různé vzájemné kombinace přispívají k nárůstu celkové diverzity mechorostů. Z hlediska ochrany mechorostů v zóně evropských horských jedlobučin je tedy důležité zachování smíšených porostů a stálá přítomnost mrtvého dřeva v různých stádiích rozkladu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info