Informace o publikaci

Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283-1305

Autoři

JAN Libor

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Václav II. byl předposledním Přemyslovcem na královském trůnu a nepochybně nejúspěšnějším panovníkem z tohoto rodu. Zdědil po svém otci Čechy a Moravu, jež se nacházely v lenním poměru k římsko-německé říši, během svého krátkého života (1271-1305) však získal hodnost krakovského vévody a posléze i polského krále, lenním vztahem připoutal některá slezská knížectví a několik let ovládal značné části Míšeňska včetně významného Freibergu. Svého syna podporoval v zisku uherské koruny, byť tento projekt nakonec nebyl úspěšným. Zavedl novou hodnotnou minci, český groš, který se razil v tehdy nejbohatším evropském nalezišti stříbrné rudy, v Kutné Hoře. Nebývale posílil prestiž českého království a svého titulu, byl králem rytířským, podporovatelem dvorské kultury a středohornoněmeckého básnictví; nejreprezentativnější událostí byla bez pochyby jeho korunovace českým králem o Letnicích 1297. Autor sleduje v první části knihy život mladého panovníka v rámci politických dějin střední Evropy, přičemž koriguje řadu stereotypních názorů starší historiografie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info