Informace o publikaci

Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně

Autoři

MELICHAR Rostislav ČERNÝ Jan KNÍŽEK Martin PLCHOVÁ Libuše KUMPAN Tomáš SOKOL Ľuboš HOLEČKOVÁ Soňa

Rok publikování 2015
Druh Popularizační texty
Citace
Popis Bohatě ilustrovaná kniha srozumitelnou a názornou formou vysvětluje geologické jevy na příkladu konkrétních exponátů geoparku Přírodovědecké fakulty v Brně. Čtenář se seznámí nejen s procesy magmatismu, sopečnými jevy, mechanismy zvětrávání a sedimentace, ale i s mechanismy přeměn hornin včetně vrásnění a vzniku zlomů. Nedílnou součástí je i popis jednotlivých horninotvorných minerálů a fosilií, stratigrafické a regionálně geologické zařazení vystavených vzorků. Popisované jevy jsou přímo lokalizovány na exponátech, což umožňuje jejich snazší nalezení a rozpoznání. Kniha je určena zájemcům o neživou přírodu, studentům a pedagogickým pracovníkům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info