Informace o publikaci

Biedermeier nebo romantismus? Stylový a ideový pluralismus v rané tvorbě Petera Fendiho ze sbírek zámku v Rájci nad Svitavou

Logo poskytovatele
Autoři

TOMÁŠEK Petr

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ve sbírkách zámku Rájec nad Svitavou se dochoval pozoruhodný soubor raných malířských prací Petera Fendiho (1796–1842) jako součást většího konvolutu obrazů na historická nebo literární témata autorů raného historismu a romantismu (Karl Russ, Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld, Josef von Führich). O jeho vznik se kolem roku 1820 zasloužil historik, publicista a politik Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781–1848), který navrhoval témata většiny obrazů a objednával jejich realizaci v ateliérech spřátelených umělců pro rodinu majitele rájeckého panství Huga I. Františka starohraběte ze Salm-Reifferscheidtu (1776–1836). Obrazy Petera Fendiho v rájecké obrazárně ukazují různé polohy rané umělcovy tvorby z období, kdy ještě svůj osobitý výtvarný výraz teprve hledal a reagoval na rozličná stylová i ideová východiska. Ačkoli ve svých raných dílech zužitkoval Fendi některé formální postupy romantického malířství, nebyl nikdy autentickým romantikem a celou svojí tvorbou inklinoval k umění biedermeieru s jeho zájmem o žánrové výjevy a sociální témata.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info