Informace o publikaci

Využitelnost kolorimetrie při studiu hornin - na příkladu vápenců ve velkolomu Mokrá

Autoři

DALAJKOVÁ Kristýna ZIMÁK Jiří ŠTELCL Jindřich VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-48
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Moravian Karst; limestones; colorimetry
Popis Práce shrnuje výsledky kolorimetrických analýz souboru vzorků vápenců z velkolomu Mokrá v Moravském krasu (sv. od Brna, Česká republika). Studované vzorky pocházejí ze tří litologicky odlišných souvrství: macošského, líšeňského a březinského. Vápence z uvedených souvrství se vzájemně liší obsahem nekarbonátové složky a tím i svojí barvou. Pro účely kolorimetrických měření byly uvedené vzorky připraveny čtyřmi způsoby jako: 1. neleštěné vzorky (měření prováděna na jejich lomných plochách), 2. nábrusy, 3. rozpráškované vzorky v PE sáčcích, 4. nezakryté práškové preparáty. Všechny čtyři způsoby přípravy vzorků poskytly různé výsledky, které byly vyjádřeny pomocí CIE L * a * b * barevného prostoru s využitím hodnoty L * (měrná světlost). Na jejím základě lze orientačně provést zhodnocení obsahu nekarbonátové složky v hornině. Měrná světlost tak může být v mnoha případech využita jak pro přiřazení vzorku k některému z konkrétních litostratigrafických členů, tak i k jejich případným korelačním účelům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info