Informace o publikaci

Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství

Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Ve výzkumu psychoterapie a poradenství se v posledních letech prosazuje tzv. na praxi orientovaný výzkum, jehož cílem je zkoumat proces a efekt psychoterapeutických a poradenských intervencí v podmínkách běžné praxe. V terapeutických a poradenských zařízeních se stále častěji začínají používat softwarové systémy průběžně monitorující efekt nabízené péče (např. OQ-Analyst, CORE Net, FIT). Výzkumy ukazují, že používání zpětnovazebních informací z těchto systémů má pozitivní vliv na účinnost terapeutické a poradenské praxe – pomáhá předcházet deterioraci klientů, snižuje počet předčasně ukončených terapií. V tomto příspěvku budou nastíněny principy fungování těchto systémů, dále budou shrnuty přínosy a negativa rutinního monitorování účinnosti a jeho implementace do praxe. Zmíněny budou také vznikající české adaptace nástrojů určených k monitorování procesu a efektu psychoterapie a poradenství.
Související projekty: