Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj psychoterapeutů a výzkum terapeutického procesu

Kód projektu
MUNI/A/1160/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt má dvě linie. První linie se zaměřuje na zkoumání profesního vývoje psychoterapeutů, konkrétně na utváření osobního psychoterapeutického přístupu u začínajících terapeutů. Tato linie navazuje na dřívější studie (Řiháček, Danelová a Čermák, 2012; Řiháček a Danelová, in press) a také na další (zatím nepublikované) výsledky výzkumu, které ukazují osobní terapeutický přístup jako centrální koncept ve vývoji psychoterapeutů. V rámci této linie budou realizovány dvě dílčí kvalitativní studie zaměřující se na vývoj osobního terapeutického přístupu u adeptů terapeutického směru SUR a u frekventantů integrativního výcviku. Druhá linie se zaměřuje na intenzivní zkoumání terapeutického procesu z perspektivy konceptu „relational mind“. Tato linie bude využívat záznamů z reálných terapeutických sezení a následných rozhovorů s klientem a terapeutem, které budou analyzovány metodami dialogické sekvenční analýzy a zakotvené teorie. Z projektových prostředků budou dále podpořeny také další studentské projekty z oblasti výzkumu psychoterapie (ověření psychometrických charakteristik dotazníků CORE-OM, ORS a WAI a výzkum tzv. master therapists).

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info