Informace o publikaci

Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein

Logo poskytovatele
Název česky Predikce změny vitality u starších přeživších žen s karcinomem prsu po primární onkologické léčbě: Přístup založený na použití změny hladin zánětlivého markeru C reaktivního proteinu v čase
Autoři

SKŘIVANOVÁ Kateřina ANDERKOVÁ Ľubomíra BRANČÍKOVÁ Dagmar JARKOVSKÝ Jiří BENEŠOVÁ Klára ELFMARKOVÁ Nela SVĚRÁK Tomáš BENDOVA M. PETERKOVÁ Hana NEDVED J. PROTIVÁNKOVÁ Markéta MINÁŘ Luboš HOLOUBKOVÁ Eva DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova breast cancer; vitality change prediction; linear regression model; functional status; C reactive protein; risk factor
Přiložené soubory
Popis Úvod: Cílem práce je prognóza změny vitality a funkčního stavu u pacientek přeživších karcinom prsu v období po primární onkologické terapii s využitím změn v hladinách C reaktivního proteinu (CRP). Pacienti a metodika: Analýza byla provedena na skupině 46 pacientek přeživších karcinom prsu (medián věku 65 let) s dostupnými údaje o škále vitality z dotazníku SF-36 získanými po léčbě a retrospektivně v období diagnózy. Data o onemocnění, léčbě a jejích výsledcích byly získány retrospektivně ze zdravotních záznamů, CRP bylo měřeno v době diagnózy a rok po ukončení primární terapie. Pro účely studie byla jako klinicky významná změna brána změna o 5 bodů na škále vitality. Výsledky: Byl zjištěn statisticky významný vztah mezi změnou CRP a komponenty vitality z SF-36 (rs = – 0,350, p = 0,023) kdy při poklesu CRP dochází ke vzestupu dané komponenty kvality života. Celková změna je 1,078 škály vitality (přibližně 1 bod) na každý pokles o 1 jednotku CRP (1 mg/ L). Vztah mezi hladinou CRP (před a po léčbě, změna mezi těmito časovými body) s věkem, počtem komorbidit a stadiem onemocnění nebyl na našem souboru prokázán jako statisticky významný. Shrnutí: Předběžné výsledky naznačují vztahy mezi změnami CRP v čase a změnami ve vitalitě u dlouhodobě sledovaných starších pacientek přeživších karcinom prsu. Na základě výsledků navrhujeme považovat změnu CRP v čase o 5 mg/ L a více jako potenciální rizikový prediktor negativních změn zdravotního stavu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info