Informace o publikaci

Subjektivní teorie učitele jako determinanta kvality výuky

Autoři

HORKÁ Hana VYSTRČILOVÁ Petra

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Autorky se v prezentaci zaměřují na subjektivní teorie učitele jako proměnnou v procesu výuky při respektování komponent a charakteristik zakládajících kvalitu výuky. Sledují cílové hodnoty v intencích kvalitního vzdělávání, které vycházejí z jiného/nového náhledu na přírodu a kulturu. Po zdůvodnění a vymezení hlavních atributů předkládají výsledky výzkumu, jehož cílem bylo popsat subjektivní teorie vybrané skupiny učitelů o tzv. biofilní orientaci vzdělávání a zjistit, jak se tyto teorie promítají ve výuce. Byla použita technika strukturování konceptů vycházející z polostrukturovaného rozhovoru. Deskripce subjektivních teorií jako výsledek zmapování způsobů přemýšlení učitele o přírodě a kultuře v kontextu výuky je posuzován nejen z hlediska psychodidaktické transformace, ale především z perspektivy ontodidaktické.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info