Informace o publikaci

Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Věková struktura obyvatelstva a výdaje obcí na odpadové hospodářství. Případová studie pro ČR
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana STRUK Michal HŘEBÍČEK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Environmental Management
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716301219
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.03.030
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Municipal solid waste management expenditure; Age structure; Public services; Ageing Retirement
Popis Odpadové hospodářství je společná veřejná služba, jejíž poskytnutí je v kompetenci místních samospráv. Jak je obvyklé u veřejných služeb, vzniká přirozeně otázka její efektivnosti. Většina studií se zaměřují na efektivnost z hlediska poskytovatele. To je založeno na předpokladu, že výdaje na sběr odpadu jsou funkcí dostupného vybavení a vlastností obce. Podle našeho názoru má tento přístup svá omezení, a proto jsme použili nový přístup založený na poptávce služeb ze strany občanů obce pro sběr odpadu. Stavíme na předešlých výsledcích získaných z údajů týkajících se sociálních a demografických charakteristik, a zaměřili jsme se na vztah mezi věkem a výdaji na komunální odpad, se zaměřením zejména na stárnutí populace. Stárnutí společnosti obecně je velmi aktuální otázka, ale je kladen poměrně malý důraz na výzkum o vlivu stárnutí na poptávce po různých veřejných službách. Výzkumy, které existuje v oblasti nakládání s odpady, které berou věk jako faktor v úvahu se obvykle dělají s velmi hrubým rozdělením populace do věkových kategorií jako jsou děti, lidé v produktivním věku a starší lidé. Takové široké skupiny přirozeně obsahují lidi s velkou škálu potřeb, a proto často vedou k nejednoznačným výsledkům. Cílem naší práce je zkoumat toto téma podrobněji, a odhadnout dopady různých věkových kategorií občanů obce na výdajích obce na komunální odpad. Používáme modely s věkovými kategoriemi rozlišených podle desetiletí, což je přístup, který poskytuje mnohem podrobnější informace než věk používaný v jiných studiích v této oblasti. Používáme data o obyvatelstvu v produktivním věku a výdaje na nakládání s odpady shromážděná z více než 6100 obcí v České republice v letech 2011 a 2014. Výsledky našeho šetření ukázaly, že senioři v určitém věku (přibližně při nástupu do důchodu) mají překvapivě silný vliv na velikost výdajů na nakládání s odpady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info