Informace o publikaci

Tectonics of Přibyslav mylonitic zone

Název česky Tektonika přibyslavské mylonitové zóny
Autoři

DAŇKOVÁ Ludmila MELICHAR Rostislav

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tento výzkum předkládá studium zlomových ploch ležících v severní polovině přibyslavské mylonitové zóny, která prochází strážeckým a moravským moldanubikem. V terénu bylo zhotoveno 7 dokumentačních bodů a na nich zdokumentováno 26 zlomových ploch. Na těchto plochách byl geologickým kompasem měřen azimut a sklon plochy a rýhování a určován smysl pohybu. Ze 3 zlomových ploch, doprovázených mylonitizací, byly odebrány orientované vzorky pro zhotovení výbrusů. Pomocí paleonapjatostní analýzy zlomových ploch byla zjištěna hlavní normálová napětí a pomocí nich byly identi?kovány 3 napjatostní fáze. Z výbrusů byly popsány mikrostruktury vedoucí k vyhodnocení tektonických dějů na vybraných zlomech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info