Informace o publikaci

THE EFFECT OF MINING WATER EFFLUENT ON BENTHIC INVERTEBRATES

Název česky Vliv přítoku důlních vod na společenstvo vodních bezobratlých
Autoři

RŮŽIČKOVÁ Sylvie WEISSOVÁ Veronika SCHENKOVÁ Jana HELEŠIC Jan

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Studie probíhala na řece Nedvědičce v blízkosti obce Rožná (Českomoravská vrchovina), do níž ústí přítok dekontaminovaných důlních vod a vyčištěných teplých odpadních vod z chemické úpravny uranu. Přítok důlních vod se od řeky Nedvědičky lišil nejen teplotou ale i vyšším pH, konduktivitou a množstvím anorganického uhlíku a nižším množstvím rozpuštěného kyslíku a živin. Přítok důlních vod byl s největší pravděpodobností zodpovědný za (i) nižší abundanci a počet taxonů pod přítokem důlních vod ve srovnání s lokalitou nad tímto přítokem, (ii) změnu ve druhovém složení společenstev. Výsledky statistických analýz prokázaly vliv důlních vod na kvalitativní i kvantitativní vlastnosti společenstva vodních bezobratlých.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info