Informace o publikaci

Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací

Autoři

PROVAZNÍK Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova diversion; conditional stay of proceedings; settlement
Přiložené soubory
Popis Článek pojednává o vybraných teoretických i praktických otázkách odklonů v trestním řízení, jejich systému a charakteristických znacích, jakož i o problémech, které se při aplikaci odklonů objevují v aplikační praxi. Z teoretického hlediska nabízí článek přehled základních definičních znaků a náhledů na podstatu odklonů, a to včetně relevantních zahraničních přístupů. Jako nejpalčivější praktické problémy identifikuje aplikační roztříštěnost, nejednotné nároky na deklaraci odpovědnosti za svůj čin obviněným a nejednotné podmínky pro evidování záznamu o odklonu v rejstříku trestů.
Související projekty: