Informace o projektu

Odklony v trestním řízení (Odklony)

Kód projektu
MUNI/A/0911/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Instituty trestněprocesních alternativ, tzv. odklonů, představují v posledních desetiletích velmi progresivní prvek ve vývoji trestního práva v celoevropském měřítku. Jejich prostřednictvím dochází k významnému posunu ve vnímání vztahu retributivní a restorativní složky trestní spravedlnosti. Jak zavádění, tak uplatňování odklonů však s sebou nese významné systematické a koncepční otázky, stejně jako určité váhání praxe při jejich aplikaci. Cílem předkládaného projektu je proto teoretická analýza institutů odklonů, vymezení jejich místa v systému českého trestního práva procesního a identifikace důsledků, které z toho vyplývají. V případě úspěchu projektu by autoři v dalším období chtěli navázat výzkumem odklonů v aplikační praxi.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info