Informace o publikaci

Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice

Autoři

LOVEČEK M. SKALICKÝ P. RYSKA M. GÜRLICH R. HLAVSA Jan ČEČKA F. KRŠKA Z. KRŠKA Z. STRNAD R. PETEJA M. KLEIN J. ŠILLER J. ZAJAK J. KREJČÍ T. RUPERT K. KOČÍK M. ŠEFR Roman STRAKA m. DUŠEK Ladislav JARKOVSKÝ Jiří HAVLÍK R. NEORAL Č.

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2016-4/aktualni-stav-chirurgicke-lecby-karcinomu-pankreatu-v-ceske-republice-58265
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova pancreas; cancer; outcomes; surgery
Popis Úvod: Cílem práce je zmapování aktuální situace v chirurgické léčbě karcinomu pankreatu v České republice získáním dat od poskytovatelů chirurgické léčby pomocí jednoduchého dotazníku a identifikace tzv. high volume center. Informace jsou získávány v zájmu organizace a plánování výzkumných záměrů na poli léčby karcinomu pankreatu. Metoda: Byla oslovena pracoviště, o nichž je známo, že se zabývají chirurgickou léčbou karcinomu pankreatu. Jednoduchý dotazník formuloval otázku na celkové počty resekcí pankreatu a samostatně pro dg. PDAC - C25 za poslední 2 roky (2014 a 2015), a otázky na využití diagnostických metod, aplikace neoadjuvance, hodnocení předoperačních rizik, možností rychlého peroperačního vyšetření histopatologem, aplikace Leeds pro¬tokolu, sledování morbidity a mortality včetně dlouhodobých výsledků a způsobu pooperačního sledování a léčby. Byl osloven ÚZIS se žádostí o analýzu četnosti vykázaných kódů pro výkony DPE, LPĚ, TPE a totéž ve vazbě na dg. C 25 za poslední 2 dostupné roky v celé ČR (2013,2014). Výsledky: Celkem bylo osloveno 19 pracovišť identifikovaných předchozím auditem, která uvedla více než 10 resekčních výkonů na pankreatu za rok. Tři pracoviště na oslovení nereagovala a zbývajících 16 svá data ochotně poskytla, 13 z nich pak zcela kompletní. Závěr: Nadpoloviční většina potenciálně radikálních výkonů pro PDAC v České republice je provedena na šesti pracovištích. Všechna pracoviště, která se do dotazníkového průzkumu zapojila, mají k dispozici a sledují své výsledky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info