Informace o publikaci

Predikuje rodinná anamnéza průběh onemocnění u dilatační či zánětlivé kardiomyopatie?

Autoři

CHALOUPKA Anna KREJČÍ Jan MÁCHAL Jan MLEJNEK Dalibor SOCHOROVÁ Dana OZÁBALOVÁ Eva HUDE Petr ŠPINAROVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cíl: Hlavní etiologické mechanizmy dilatační kardiomyopatie (DCM) jsou genetické, virové a autoimunitní. Familiární forma je přítomna u 20-45%. I u zánětlivé kardiomyopatie (ZCM) je diskutována možnost geneticky podmíněného sklonu ke vzniku onemocnění. Cílem práce bylo zhodnocení vlivu rodinné anamnézy (RA) na průběh onemocnění DCM a ZCM posouzením vývoje echo parametrů v 12 měsíčním sledování. Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 165 pacientů; vyšetření zahrnovalo RA, EKG, echo, selektivní koronarografii a biopsii myokardu. U 64 pacientů (39%) byla potvrzena ZCM, u 101 pacientů (61%) zánět prokázán nebyl. V následné retrospektivní analýze byli pacienti rozděleni do 3 skupin dle RA. Skupina 0 (46%) měla negativní RA, skupina 1 (39%) měla v RA zachyceno kardiovaskulární onemocnění a skupina 2 (15%) měla pozitivní RA pro diagnózu náhlé srdeční smrti, srdeční selhání či DCM. Byly hodnoceny všechny standardně měřené echo parametry v době diagnózy a po 12 měsících. Hodnotili jsme vývoj echo parametrů v čase a na základě RA. Dále byla testována asociace mezi RA a přítomností zánětu v myokardu. Výsledky: Vstupní echo parametry se signifikantně nelišily mezi skupinami definovanými RA (p > 0,05). Všechny echo parametry vykazovaly v 12 měsíčním sledování změnu, u ZCM bylo zlepšení srdeční funkce výraznější než u DCM. Neprokázali jsme signifikantní rozdíl ve vývoji žádného z echo parametrů ve vztahu k RA (p > 0,05). (Graf 1 – změna EF LK v závislosti na RA). Nebyla prokázána asociace mezi RA a přítomností zánětu. Závěr: Prokázali jsme, že samotná RA nemá vztah k vývoji echo parametrů v 12 měsíčním sledování. Nepotvrdili jsme ani vztah RA a výskytu zánětu srdečního svalu. Samotná RA se tedy neukázala dostatečně senzitivním ukazatelem a u rodin pacientů s kardiomyopatií je nutné provádět komplexní kardiologické vyšetření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info