Informace o publikaci

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Autoři

ŠVANDA Libor POŘÍZKOVÁ Kateřina ARTIMOVÁ Jozefa DÁVIDOVÁ Eva

Rok publikování 2016
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Cvičebnice je určena studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia představit řecko-latinskou lékařskou terminologii včetně základních gramatických pravidel. Ty jsou blíže vyloženy v samostatné gramatické příručce, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části cvičebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit časté gramatické jevy a pomoci jim osvojit si specializovanou slovní zásobu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info