Informace o publikaci

Adaptační proces dětí cizinců na české a norské školní prostředí

Autoři

ZÁLESKÁ Klára

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Studentské fórum XV
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova adaptation process; trinagulation adaptation process; immigrant children education
Popis Příspěvek představuje projekt disertační práce, která se zabývá tématem adaptace dětí cizinců na školní prostředí. Většinou je na adaptaci v literatuře a výzkumech nahlíženo jako na lineární proces týkající se pouze dětí a jejich rodičů. V disertační práci ale považuji školní adaptaci za komplexní, triangulační proces, který zahrnuje proměnné týkající se dítěte, rodiny a školy (stejně jako autorky Brizuela a Garcia Sellers, 1999) a který je zakotven ve větším sociálním, kulturním a politickém kontextu. Cílem práce je analyzovat a charakterizovat současný stav adaptace dětí cizinců na české a norské školní prostředí a popsat, jaké role v tomto procesu hrají jeho klíčoví aktéři. Výzkumným designem je srovnávací případová studie za použití analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, dětmi cizinci a jejich rodiči.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info