Informace o publikaci

Praktické zkušenosti s 68 implantacemi kardiostimulátorů u malých zvířat (2009-2016)

Autoři

SCHEER P. HLOŽKOVÁ J. HLINOMAZ Ota UHRÍKOVÁ I. SUCHÝ P. PARÁK T. SEPŠI Milan

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Veterinářství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova implant of pacemaker
Popis Práce popisuje zkušeností s implantacemi u devíti psů, jedné kočky a 58 králíků v letech 2009-2016. Implantace u králíků byly součástí experimentální práce sledující vliv elektrod umístěných v pravém srdci na koagulační profil. U psů a kočky šlo vždy o klinické pacienty s indikovanou trvalou kardiosti-mulací. Hmotnostní rozpětí pacientů bylo od 2,4 kg do 36 kg. Vždy byly použity elektrody s aktivní fixací. Všechny implantace u klinických pacientů byly provedeny v primoimplantaci bez komplikací. V jednom případě došlo u psa k uvolnění elektrod a následně reimplantaci elektrod. Ve třech případech byl kardiostimulátor vyměněn pro ukončení jeho životnosti. Infekce kapsy kardiostimulátorů se u klinických pacientů neobjevila. U klinických pacientu nedošlo k selhání kardiostimulace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info