Informace o publikaci

Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků

Autoři

KOLEJKA Jaromír SVATOŇOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografia Cassoviensis
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova river landscape; Great Moravian metropolis; terrain elements; indicators
Popis V článku jsou demonstrovány vybrané výsledky geografického výzkumu, jehož cílem bylo pořízení podkladů o nivní krajině v raně středověkém období v okolí dávného velkomoravského mocenského centra nedaleko současné obce Mikulčice. Výzkum se zaměřil na vyhledání prvků území, které by pomohly odhadnout charakter struktury tehdejší krajiny. Ze starých a tematických map a leteckých snímků byly zjištěny staré cesty, konzervativní okraje lesa, dávná zasená říční ramena a meandry a písečné duny. Jejich lokalizace posluží k odběru vzorků pro datování reprezentativních objektů.
Související projekty: