Informace o publikaci

Replikovatelnost českého psychologického výzkumu

Autoři

GABRHEL Vít CÍGLER Hynek GOTTFRIED Jaroslav JEŽEK Stanislav BERNATOVÁ Karolína BLAŽKOVÁ Hana FARKASOVÁ Kitti FARKAŠOVÁ Svetlana CHVOJKOVÁ Edita JANŮ Anna KNAPOVÁ Lenka KRATOCHVÍL Tomáš MÝLEK Vojtěch NOVÁK Ondřej PALÍŠEK Petr PRACHAŘOVÁ Kateřina REČKA Karel ROSICKÁ Anna Marie RUDECKÝ Tomáš KLÁRA Šmejkalová VAŠEK David

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Východiska: Bezdíček, Preiss a Dočkalová (2009) a Preiss a Mačudová (2012) sledovali počet publikací českých docentů a profesorů psychologie a zhodnotili ji jej jako nedostatečný – samotné množství publikací však neříká nic o jejich kvalitě. Jedním z ukazatelů kvality výzkumu je jeho replikovatelnost, která je přitom jedním z nosných témat současné světové psychologie. Ukazuje se totiž, že přinejmenším část psychologického výzkumu replikovatelná není (zejm. Open Science Collaboration, 2015; Klein a kol., 2016) a že nalezené efekty ve skutečnosti neexistují. Naopak efekty, které existují, mohou zůstat skryty v důsledku špatně naplánovaného výzkumu a nízké síly testů. Cíle: Představíme statistické postupy pro odhad replikovatelnosti výzkumu a aplikujeme je na české psychologické publikace. Soubor: Vzorek byl náhodně vybrán ze všech českých časopiseckých publikací indexovaných na Web of Science, u nichž bylo možné získat full-text a které testovaly alespoň jednu hypotézu. Ke každé publikaci byly dohledány údaje o autorech (počet publikací, citovanost aj.). Metody: V každé publikaci jsme identifikovali hlavní hypotézy a zaznamenali reportované statistiky. Na jejich základě jsme odhadli replikovatelnost těchto studií pomocí několika různých statistických testů, a to jak pro celý soubor dohromady, tak i zvlášť podle počtu publikací autorů a dalších ukazatelů. Výsledky: Výsledky popisují replikovatelnost českého psychologického výzkumu. Zároveň ukazujeme souvislosti mezi publikační aktivitou autora a replikovatelností jeho výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info