Informace o publikaci

Vliv linaloolu na metabolickou aktivitu CYP2A, CYP2B, CYP3A, CYP2C11 a jeho anxiolytický potenciál u potkana

Autoři

NOSKOVÁ Kristýna DOVRTĚLOVÁ Gabriela ZENDULKA Ondřej JUŘICA Jan

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Linalool je součástí silic produkovaných především rostlinami čeledí Lamiaceae, Lauraceae a Rutaceae a používá se v tradiční medicíně k léčbě úzkostných stavů či mírné deprese. Anxiolytický efekt byl potvrzen i klinickými studiemi, nicméně evidence účinnosti není dosud zcela přesvědčivá. Cílem naší práce bylo na preklinickém modelu zhodnotit vliv linaloolu na cytochrom P450 (CYP) a potvrdit jeho anxiolytický efekt. Potkani rodu Wistar byli randomizováni do 5 skupin, kterým byl intragastricky podáván linalool (40 mg/kg, 120 mg/kg a 360 mg/kg), kontrolní skupině vehikulum (5% glukóza + 1% Tween 20) a páté skupině fluoxetin (20 mg/kg) 1x denně. Po 13denní aplikaci byli potkani usmrceni, byla izolována mikrosomální jaterní frakce a stanoven celkový obsah proteinu a CYP. Metabolická aktivita se hodnotila pomocí HPLC prostřednictvím stanovení CYP-specifické hydroxylace testosteronu. Metabolická aktivita byla vyjádřena jako pmol/ml/min/mg proteinu. Anxiolytická aktivita byla hodnocena pomocí testu lokomoční aktivity a testu potlačení příjmu potravy v novém prostředí v 1. a 13. den aplikace. Celkový obsah proteinu ani celkový obsah CYP nebyl u skupin, kterým byl aplikován linalool významně ovlivněn. 7?, 2ß, 6ß, a 16ß-hydroxylace vykazovala dávkově závislostní trend, avšak pouze dávka 360 mg/kg po 13 dnech podávání statisticky významně zvýšila rychlost 7?-hydroxylace testosteronu. Použité behaviorální testy nepotvrdily anxiolytickou aktivitu linaloolu. V naší studii vykázala dávka 360 mg/kg statisticky signifikantní zvýšení metabolické aktivity CYP2A (7?-hydroxylace testosteronu). Provedené behaviorální testy neprokázaly v rozporu s dostupnou literaturou anxiolytický efekt linaloolu. Vzhledem k tomu, že klinické studie prokázaly anxiolytický efekt u člověka již při dávce linaloolu 160 mg/den, nepředpokládáme, že by indukce CYP při těchto dávkách měla klinicky významný efekt.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info