Informace o publikaci

Využívání strukturálních fondů EU a české správní právo

Autoři

SVOBODA Tomáš

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis bude doplněno
Související projekty: