Informace o publikaci

Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů

Autoři

JANÍK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva PÍŠOVÁ Michaela ULIČNÁ Klára JANÍK Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Prˇi´slusˇni´ci různých profesi´ se odlisˇuji´ nejen svy´mi znalostmi, dovednostmi a činnostmi, ktere´ vykona´vaji´, ale take´ ti´m, jak vni´maji´ – vidi´ – situace, ktere´ se vztahuji´ k vy´konu profese: odlisˇuji´ se svy´m profesni´m videˇni´m. Tato kniha si kladla za cíl uvést koncept profesního vidění do domácího odborného diskursu a vytvořit a výzkumně ověřit koncepci profesních videoklubů jakožto možnosti rozvíjení profesního vidění učitelů. Výzkumná část knihy představuje nejen povahu profesního vidění učitelů anglického jazyka, ale i to, jak se změnilo po účasti ve videoklubech. Kniha chce přispět k diskusi o profesním vidění jako součásti profesionality učitele a o možnostech využití profesních učících se komunit a videosekvencí výuky ve vzdělávání učitelů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info